integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Artikel 1. Princip om skydd för privatlivet
1. Krispol sp. z o.o., som administratör av personuppgifter (nedan kallad „Administratör”), lägger stort märke till skyddet av personlig integritet och personuppgifter som Internetanvändare (nedan kallade „Användare”) anger i elektroniska formulär på webbsidan krispol.pl
2. Administratören väljer med vederbörlig omsorgsfullhet och använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda behandlade personuppgifter. Endast Administratörens auktoriserade anställda får full tillgång till databaser.

Artikel 2. Grunden för behandling av personuppgifter
1. Grunden för behandling av personuppgifter är Användarnas samtycke och lagstadgat tillstånd till behandling av uppgifter som behövs för information och leverans av tjänster tillhandahållna av Administratören.
2. Tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt.

Artikel 3. Insamling av personuppgifter
1. Personuppgifter som tillhandahålls av Användare via elektroniska formulär bearbetas på ett sätt som överensstämmer med reglerna för behandling av personuppgifter, särskilt med bestämmelserna i lagen av den 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter.
2. För att få affärsinformation och svar på frågor ställda via det elektroniska formulär som finns på webbplatsen krispol.pl i fliken „Kontakt”, ska Användaren ange följande uppgifter: förnamn, efternamn eller namn, adress , e-postadress (e-post), vojvodskap och stad där han är bosatt. Användaren kan eventuellt ange sitt telefonnummer.
3. För att få nyhetsbrevet, måste Användaren ange en giltig e-postadress (e-post).

Artikel 4. Området för behandling av personuppgifter
1. Uppgifter angivna av Användaren används för att skicka Användaren information om Administratören och hans produkter , samt för statistiska ändamål.
2. Användarens kontaktuppgifter används för informationsändamål, särskilt för att leverera nyhetsbrevet. Användaren kan när som helst säga upp nyhetsbrevet.
3. Om Användarna deltar i tävlingen anordnad av Administratören, ska Användarnas personuppgifter användas för ett effektivt utförande av tävlingen, t.ex. för att meddela om segern.
4. Administratören använder IP-adresser som samlats in under internet-anslutningar för tekniska ändamål i samband med serveradministration. Dessutom används IP-adresser för att samla in allmän statistisk och demografisk information (t.ex. om regionen från vilken anslutningen skedde).

Artikel 5. Slutförande av behandling av personuppgifter
1. Användaren kan när som helst sluta att få ovanstående information.
2. Varje Användare vars personuppgifter behandlas av Administratören har rätt att få tillgång till sina uppgifter, ändra, uppdatera, rätta till dem, tillfälligt eller permanent avbryta deras användning eller kräva deras avlägsnande.
3. Utövandet av de befogenheter som anges i punkt 2 ovan, åstadkoms genom att skicka en epost till biuro@krispol.pl med en lämplig begäran, tillsammans med Användarens namn och e-post.

Artikel 6. Utlämnande av personuppgifter
Användarnas personuppgifter kan göras tillgängliga för dem som har rätt att ta emot dem enligt gällande lag, inklusive de berörda rättsliga myndigheterna. Användarnas personuppgifter kan lämnas ut till tredje part – i de fall som anges av Administratören eller lagen – endast med Användarens medgivande.