cookies policy

COOKIES POLICY

Krispol sp. z o.o. – Administratör av webbplatser i domänen krispol.pl kan använda „cookies”. „Cookies” är datoruppgifter, särskilt textfiler som lagras i slutanvändarens utrustning avsedd att användas med webbplatser.Med information insamlad med hjälp av „cookies” kan man anpassa tjänster och innehåll till Användarnas individuella behov och preferenser och sammanställa statistik om användningen av webbplatsen. Personuppgifter som samlas in med hjälp av „cookies” kan samlas endast i syfte att utföra specifika funktioner för Användaren . Sådana uppgifter är krypterade för att förhindra tillgång till dem av obehöriga.

Det finns två typer av „cookies” – „sessions-cookies” och „permanenta cookies”. De första av dessa är temporära filer som finns kvar på enheten tills du loggar ut från webbplatsen eller stänger programvara (webbläsare). „Permanenta cookies” finns kvar på Användarens enhet för den tid som anges i parametrarna för „cookies” eller tills de manuellt raderas av Användaren.

Den standardprogramvara för att visa webbplatser tillåter placering av „cookies” på slutanvändares utrustning automatiskt. Dessa inställningar kan ändras på så sätt för att blockera automatisk hantering av „cookies” i webbläsaren eller informera om dem varje gång de lagras på Användarens utrustning. Detaljerad information om hantering av „cookies” finns tillgängliga i programinställningar (webbläsare). Om du stänger av möjligheten att lagra „cookies” i din webbläsare, komer det inte att förhindra användningen av webbplatsen, men kan orsaka besvär.

„Cookies” som används av webboperatörens partners, i synnerhet av webbplatsens användare, är föremål för deras egen integritetspolicy.