POSTUP PRÍPRAVY PRED MONTÁŽOU BRÁNY V 5 KROKOCH

POSTUP PRÍPRAVY PRED MONTÁŽOU BRÁNY V 5 KROKOCH

Pred nedávnom sme na týchto stránkach publikovali článok o chybách, ktorým by ste sa mali vyhnúť pri výbere a samotnom objednaní garážovej brány. Okrem výberu vhodnej garážovej brány je však potrebné vykonať aj niektoré ďalšie úkony.  Bezchybná a bezproblémová prevádzka brány vo veľkej miere závisí od kvality montáže. V nasledujúcich riadkoch Vám predstavíme niekoľko krokov, ktoré by ste mali vykonať a zabezpečiť tak správnu montáž!

1. Povrchová úprava stien garáže

Bránu by bolo ideálne inštalovať až po záverečnej povrchovej úprave stien, to najmä preto, že samotná inštalácia brány patrí medzi výnimočne „čisté” stavebné práce.  Nie vždy je to však možné, a preto chceme Vašu pozornosť upriamiť predovšetkým na ukončenie tých častí garáže, ktoré sú naozaj kľúčové pre montáž brány a ktoré sme znázornili na nasledujúcom obrázku.

nadpražie – by malo byť predovšetkým jednoduché a mali by byť na ňom ukončené všetky stavebné práce. Týmto spôsobom pripravíte všetky podmienky pre správnu montáž garážovej brány a zabezpečíte estetický vzhľad steny za hnacím hriadeľom brány.

image19985
05 (4)

úroveň ostenia – je potrebné, aby vnútorné strany ostenia boli dokonale rovnobežné, omietnuté a natreté ešte pred samotnou montážou brány – vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám, s ktorými by ste sa stretli počas konečnej úpravy stien v mieste upevnenia vodiacich líšt.

V prípade, ak sa zvyšné steny garáže rozhodnete namaľovať až po namontovaní garážovej brány, nezabudnite na zabezpečenie dostatočného a častého vetrania priestorov. Týmto spôsobom sa vyhnete hromadeniu nadmernej vlhkosti z čerstvo nanesenej omietky alebo farby. Zabránite tiež tomu, aby sa vlhkosť zhromažďovala na konštrukcii brány.

V priebehu stavebných prác, a najmä počas maľovania stien vo vnútorných priestoroch garáže alebo pri stavebných úpravách na vonkajšej fasáde domu, zabezpečte dôkladnú ochranu garážovej brány proti nežiaducemu znečisteniu brány prachom, omietkou, maltou alebo farbou. Garážovú bránu dôkladne zakryte zakrývacou fóliou.

V prípade, ak nedopatrením došlo k znečisteniu povrchu garážovej brány farbou alebo omietkou, nedovoľte, aby tento materiál zaschol! Nečistoty z povrchu garážovej brány čo najskôr a starostlivo odstráňte a následne povrch umyte mäkkou špongiou navlhčenou do jemného mydlového roztoku.

 

2. Dokončovacie práce na strope garáže

Pred montážou brány nezabudnite naniesť na strop garáže vnútornú omietku, neskôr, po inštalácii vodiacich líšt, by nanášanie omietky mohlo byť nepresné a nerovnomerné.

 

3. Zateplenie ostenia

Pri plánovaní zapeľovacích prác na stenách budovy, nezabudnite na izoláciu vnútornej strany ostenia. Izolačná vrstva, ktorú umiestnite v týchto priestoroch stavby, zabraňuje vzniku tepelných mostov. V prípade, ak ostenie zateplíte až po namontovaní garážovej brány, pričom nezohľadníte jednotlivé parametre a rozmery brány, môžete tak výrazne ovplyvniť jej celkový vzhľad – napr. môže dôjsť k prekrytiu tesnenia alebo sklenených výplní.

05 (2)
05 (3)

4. Príprava podlahy

Podlaha v garáži by mala byť v prvom rade vodorovná a mala by byť kolmá k stenám – a teda aj k nadpražiu a osteniu brány, na ktorých budú namontované vodiace prvky brány. Môžete sa to javiť ako samozrejmosť, ale z vlastných skúsenosti vieme, že v mnohých prípadoch, na vstupe do garáže, neboli zachované správne pomery uhlopriečok.

Ak sa týmto nedostatkom vyhnete, dosiahnete tak:

  • najlepšie podmienky pre ničím nerušenú prevádzku brány,
  • vynikajúcu kvalitu tesnenia brány – bez akejkoľvek medzery medzi podlahou a spodným panelom brány, čím ochránite vnútorné priestory garáže pred vodou alebo prachom z vonkajšieho prostredia.

Nezabudnite, že údaje o konečnej výške podlahy sú potrebné pre správne nastavenie brány a nastavenie parametrov pohonnej jednotky, ktorá reguluje vzdialenosť okraja brány od podlahy, inými slovami, máme na mysli polohu brány pri jej úplnom otvorení alebo zatvorení. V opačnom prípade, ak by podlaha ešte nebola ukončená pred inštaláciou brány, musíte rátať s ďalším príchodom našich servisných pracovníkom po vyliatí poslednej vrstvy podlahy.

 

5. Príprava elektrických rozvodov pre pohonnú jednotku

Automatické brány sú už bežným štandardom. Pre automatický pohon brány sa môžete rozhodnúť samozrejme aj neskôr, ale bolo by vhodné, aby ste s týmto pohonom počítali už vopred a pripravili všetko potrebné už vopred. Pred nanesením omietky na vnútorné steny garáže nezabudnite na inštaláciu elektrických rozvodov určených pre pohonnú jednotku, vrátane elektrickej zásuvky v strope garáže – vyhnete sa tak neskorším zásahom do omietky alebo stropu.

Druh elektrických rozvodov bude závisieť od pohonnej jednotky, pre ktorú ste sa rozhodli, rovnako ako aj od ďalšieho vybavenia, ako sú fotobunky alebo tlačítkový spínač. Odporúčame Vám informovať sa o aktuálnej ponuke automatizovaným systémov priamo u špecializovaného dodávateľa, ktorý Vám poradí, aké riešenie by bolo pre Vás najvhodnejšie. Profesionálne poradenské služby Vám veľmi rád poskytne najbližší obchodný partner spoločnosti KRISPOL.