PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Krispol sp. z o.o. – správca internetovej stránky, s názvom domény krispol.pl, používa súbory „cookies”. Pod pojmom súbory „cookies” sa rozumejú informačné údaje, osobitne textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení užívateľov, prostredníctvom ktorého sa pripájajú na internetové stránky.Súbory „cookies” zhromažďujú informácie za účelom vypracovania vhodnej ponuky služieb a za účelom prispôsobenia ich obsahu individuálnych potrebám a požiadavkám jednotlivých Užívateľov. Rovnako slúžia na vypracovanie všeobecných štatistík o využívaní služieb internetovej stránky. Osobné údaje získané pomocou súborov „cookies” môžu byť uchovávané len na účely realizácie konkrétnych funkcií, ktoré určí Užívateľ. Tieto údaje sú šifrované, preto neoprávnené osoby k nim nemajú žiaden prístup.

Správca využíva dva druhy súborov „cookies” – „dočasné” a „stále”. Prvé z nich sú dočasné súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Užívateľa po dobu odhlásenia z internetovej stránky alebo do ukončenia programovej aplikácie (internetového prehliadača). „Stále” súbory sú uložené na koncovom zariadení Užívateľa po dobu uvedenú v nastaveniach súborov „cookies” alebo do chvíle ich manuálneho odstránenia Užívateľom.

Štandardná programová aplikácia, ktorá slúži na prehliadanie internetových stránok, v predvolenom nastavení, ukladanie súborov „cookies” na koncovom zariadení umožňuje. Tieto nastavenia môžete zmeniť tak, že v nastaveniach internetového prehliadača zablokujete automatické spracovanie súborov „cookies” alebo tak, že o uložení súborov „cookies” na koncovom zariadení budete vždy informovaní. Podrobné informácie o možnostiach a spôsobe spracovania súborov „cookies” nájdete v nastaveniach konkrétnej programovej aplikácie (internetového prehliadača). V prípade, ak v nastaveniach internetového prehliadača zablokujete ukladanie súborov „cookies”, nemusí dôjsť k výraznému zamedzeniu prístupu na internetovú stránku, avšak môžu sa objaviť prípadné komplikácie.