ČO ROBIŤ PRI ZAMŔZANÍ ROLIET?

ČO ROBIŤ PRI ZAMŔZANÍ ROLIET?

Neoddeliteľnou súčasťou čara zimy sú snehové zrážky či dokonca mrznúci dážď. Vrstva ľadu môže znemožniť používanie vonkajších roliet. Môžete vrstva ľadu poškodiť rolety? Čo robiť v prípade, ak Vám zamrznú rolety? Nižšie nájdete informácie o ochrane a údržbe roliet v zimnom období.

Zamrznuté rolety

Vrstva ľadu na roletách sťažuje a dokonca znemožňuje ich používanie. V zime sa na plášti roliet môže vytvoriť námraza nielen po snehových zrážkach alebo po daždi. Ak pri nízkych teplotách otvoríme okno (alebo ak je okno vybavené ventilačným otvorom), teplý vzduch vo vnútri domácnosti sa zráža s vonkajším, veľmi studeným vzduchom. Následne dochádza k zrážaniu vodnej pary, ktorá zamrzne na plášti rolety alebo na zvinutom plášti rolety v hornej kazete. Ako teda môžeme účinne chrániť rolety pred pôsobením nízkych teplôt? Mnohé, súčasné typy roliet sú zhotovené tak, že si nevyžadujú ďalšie opatrenia z našej strany – ochrana roliet v zimnom je zabezpečená špeciálnym snímačom. Tento snímač majú všetky pohonné jednoty roliet KRISPOL, ktoré sú vybavené systémom elektronického nastavenia koncových polôh.

4

Čo by ste mali spraviť

Predovšetkým nikdy nevypínajte aktivovaný snímač a nepokúšajte sa rolety zodvihnúť nasilu, mohli by ste roletu poškodiť.

Ak je to možné, z rolety starostlivo odstráňte sneh a ľad. Môžete si pomôcť tak, že spodnú lištu brány opatrne zodvihnete nad parapetnú dosku, do výšky približne 4 cm, a následne ju necháte voľne padnúť. Náraz po voľnom páde často postačí na odstránenie väčšiny snehu a ľadu z rolety.

Odporúčame Vám, aby ste túto činnosť vykonali zvonku, ale ak to nie je možné, napríklad na vyšších poschodiach budovy, môžete tak urobiť aj zvnútra miestnosti.

Po zbavení rolety vrstvy ľadu sa môžete pokúsiť uviesť ju do chodu. V prípade potreby, činnosť zopakujte ešte raz. Špeciálny snímač umožní zdvihnúť roletu iba vtedy, ak zhodnotí, že pri jej zodvihnutí nedôjde k poškodeniu plášťa rolety alebo jej pohonnej jednotky.

 

Akú činnosť vykonáva špeciálny snímač?

Špeciálny snímač zablokuje pohonnú jednotku rolety okamžite po zistení vyššieho fyzického odporu – tak pri otváraní, ako aj pri zatváraní rolety.

K fyzickému odpor dochádza nielen kvôli rôznym prekážkam (ako je napríklad kvetináč na parapetnej doske), ale tiež pri výskyte ľadu, pri zamrznutí plášťa alebo vodiace lišty rolety. V prípade, ak snímač zistí nejakú prekážku, zastaví pohonnú jednotku, čím chráni pred poškodením nielen roletu ale motor, ktorý by sa nadmerne preťažil.

Snímač sa aktivuje aj vtedy, ak sa roleta otvára a zatvára bez väčších problémov, ale jej plášť je pokrytý tenkou vrstvou ľadu. V tomto prípade dochádza k zväčšeniu hrúbky plášťa rolety a teda aj k zväčšeniu jeho priemeru pri navíjaní. Pri uzatváraní rolety, pohonná jednotka vykoná menej otáčok, než ako bola naprogramovaná. Snímač, v tomto prípade, pohonnú jednotku zastaví hneď, ako zistí pôsobenie fyzického odporu zatvorenej rolety a nedovolí, aby pohonná jednotka ďalej pracovala. Týmto spôsobom je chránená nielen mechanická časť pohonnej jednotky, ale aj plášť rolety, ktorý by sa inak navinul do hornej kazety spolu so spodnou lištou.