Program Czyste Powietrze – zdobądź dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

czyste powietrze (3)

Program Czyste Powietrze w latach 2019-2029 rozdysponuje 103 miliardy złotych środków na termomodernizacje domów jednorodzinnych, bliźniaków i szeregowców. W ramach programu czyste Powietrze możesz nie tylko wymienić piec czy docieplić ściany budynku, ale także dokonać wymiany stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych czy bramy garażowej. Zobacz jak uzyskać dofinansowanie na termomodernizację dzięki programowi Czyste Powietrze i ciesz się z energooszczędnych okien i drzwi.

Program Czyste Powietrze – dofinansowanie na co i dla kogo?

Program Czyste Powietrze to inicjatywa mająca doprowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia szkodliwych pyłów do atmosfery. W jej ramach możliwe jest między innymi zakup i montaż nowej pompy ciepła, kotła gazowego czy olejowego, materiałów budowlanych służących do docieplania fundamentów czy przegród, ale także zakup zupełnie nowej, energooszczędnej stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych oraz bramy garażowej. Dzięki eko oknom, drzwiom i bramom możesz zatrzymać wewnątrz budynku więcej wytworzonego ciepła – a co za tym idzie, zmniejszyć zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do ocieplania domu.

Wniosek na dofinansowanie termomodernizacji domu jednorodzinnego może otrzymać każdy, ale z założenia program Czyste Powietrze skierowany jest do osób, które do tej pory nie mogły sobie pozwolić na kosztowne inwestycje. Dlatego też wysokość możliwej do otrzymania kwoty dofinansowania zależy od kwoty średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę (za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku). Przedstawiają to poniższe tabele.

Tabela nr 1

Screenshot_2019-02-21 Wydział Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych - 1_program_priorytetowy_czyste_powietrze_2019-01-15__003[...](1)

Tabela nr 1 dotyczy dofinansowania do termomodernizacja w ramach programu Czyste Powietrze dla osób, które nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej oraz dla osób, które wnioskują o dofinansowanie do termomodernizacji dla budynków nowo budowanych.

Tabela nr 2

Screenshot_2019-02-21 Wydział Ekspertyz i Prac Naukowo-Badawczych - 1_program_priorytetowy_czyste_powietrze_2019-01-15__003[...]

Tabela nr 2 dotyczy dofinansowania do termomodernizacja w ramach programu Czyste Powietrze dla osób, które mogą skorzystać z ulgi podatkowej.

Termomodernizacja – dofinansowanie, pożyczka i ulga podatkowa

Pod terminem „dofinansowanie na termomodernizację” kryją się trzy różne sposoby oszczędzenia. Program Czyste Powietrze oferuje bowiem zarówno bezpośrednie dofinansowanie na zakup urządzeń, materiałów oraz usługi demontażu i montażu, jak i nisko oprocentowane pożyczki i ulgę podatkową. Możliwe procentowe udziały dofinansowań w procesie termomodernizacji przedstawiono w tabelach powyżej. Dodajmy, że dofinansowanie pokryje maksymalnie 53 tys. zł. Natomiast pożyczka na termomodernizację udzielana jest na nie dłużej niż 180 dni, a jej zmienne roczne oprocentowanie wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.

Ulga termomodernizacyjna wprowadzona Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246) pozwala na odliczenie od dochodu nawet 53 tys. zł przez trzy lata.

Można ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w formie dotacji, wyłącznie w formie pożyczki lub w formie dotacji i pożyczki. Wnioski o wsparcie należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym ze względu na lokalizację inwestycji.

Dofinansowanie do ocieplenia – szczegółowe wymagania dot. stolarki okiennej

Aby otrzymać dofinansowanie do ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, należy spełnić kilka wymagań. Po pierwsze, warto uściślić co dokładnie podlega dofinansowaniu i na co możemy otrzymać pieniądze. Według oficjalnego dokumentu jest to: „stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z wykonaniem usługi demontażu starej stolarki i usługą montażu nowej stolarki”.

Chociaż ogólna maksymalna pula dofinansowania to 53 tys. zł, to każdy obszar termomodernizacji podlega osobnym kwalifikacjom. Jeśli w ramach programu Czyste Powietrze zdecydujemy się na wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznej czy bramy garażowej, obowiązują nas dwa pułapy kosztów kwalifikowanych to dofinansowania. I tak, w przypadku zakupu urządzeń, materiałów i usługi (demontażu i montażu) dla stolarki okiennej („okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi”) koszt kwalifikowany to do 700 zł za m2. Natomiast dla drzwi zewnętrznych oraz drzwi i bram w garażach ogrzewanych jest to do 2000 zł za m2.

Jednakże dofinansowanie na termomodernizację wymaga od nas wyboru odpowiedniej stolarki okiennej, drzwi i bram – takich, które posiadają wystarczająco niski współczynnik przenikania ciepła Uc. Program Czyste Powietrze wymaga od osób starających się o dofinansowanie wyboru takich okien, drzwi i bram, które spełniają wymagania rozporządzenia dot. odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła Uc dla modernizowanych elementów. Według rozporządzenia obowiązującego od 31.12.2020 roku, które stosuje się przy programie Czyste Powietrze, maksymalny współczynnika przenikania ciepła Uc wynosi:

  • okna/drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2·K)];
  • okna połaciowe – 1,10 [W/(m2·K)];
  • drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2·K)];
  • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2·K)].

Dodatkowo, udział w programie Czyste Powietrze wymaga od nas montażu okien, drzwi i bram zgodnie z zasadami „ciepłego montażu”, w ramach którego należy między innymi osadzać okna i drzwi w warstwie ocieplenia czy uszczelniać je z wykorzystaniem taśmy, folii paroszczelnej od strony wnętrza domu i paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej.

Jeśli jesteś zainteresowany wymianą stolarki okiennej, drzwi bądź bramy garażowej w ramach programu Czyste Powietrze i otrzymaniem dofinansowania, nisko oprocentowanej pożyczki czy też ulgi podatkowej, porozmawiaj z naszymi doradcami klienta. Nasi pracownicy z chęcią odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące specyfikacji okien, drzwi oraz bram i poinstruują Cię na temat tego, gdzie taki wniosek możesz złożyć.  Na naszym blogu przeczytasz także jak starać się krok po kroku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze oraz czym jest ulga termomodernizacyjna.