Program “Czyste Powietrze” – jak zdobyć dofinansowanie krok po kroku?

Program “Czyste Powietrze” – jak zdobyć dofinansowanie krok po kroku?

Chcesz skorzystać z programu „Czyste Powietrze”, który pozwala otrzymać dofinansowanie na termomodernizację, ale nie wiesz jak? Szukasz sprawdzonych informacji i jasnych wyjaśnień? Prezentujemy nasz poradnik dotyczący programu „Czyste Powietrze” – wyjaśnimy Ci krok po kroku kto, na co i w jakiej kwocie może dostać dofinansowanie, jakie wymagania należy spełnić i jakie dokumenty dostarczyć. Przekonaj się, jak sprawnie otrzymać dofinansowanie na termomodernizację domu w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Po pierwsze – na co otrzymasz dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze?

Kto może otrzymać dofinansowanie na termomodernizację domu dzięki programowi „Czyste Powietrze”? Dofinansowanie na termomodernizację może otrzymać każda osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem domu. Program „Czyste Powietrze” dotyczy dofinansowań doocieplenia jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Program „Czyste Powietrze” obejmuje zarówno prace termomodernizacyjne w budynkach nowych („budynek, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie”, ale pod warunkiem, że uzyskano pozwolenie na jego budowę) i budynkach już istniejących („budynek oddany do użytkowania”). Wnioski o dofinansowanie na termomodernizację można składać od 2018 do końca 2027 roku, dopłaty będą wypłacane do 30.09.2029 roku.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”? Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” ma za zadanie poprawić efektywność energetyczną zamieszkiwanych przez nas budynków i zmniejszyć emisję pyłów i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Dlatego też „Czyste Powietrze” ogniskuje swoją uwagę na zmianie sposobu ogrzewania budynków na bardziej ekologiczne i termoizolację – a więc zatrzymanie wytworzonego już ciepła wewnątrz domów. W związku z tym program „Czyste Powietrze” pozwala na otrzymanie dofinansowania na następujące urządzenia i działania:

 • węzeł cieplny z programatorem temperatury;
 •  pompa ciepła z osprzętem;
 • kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz;
 • kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów;
 • materiały budowlane ocieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z wykonaniem usługi demontażu starej stolarki i usługą montażu nowej stolarki;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej oraz wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wymiana elementów istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła wraz z wykonaniem usługi montażu;
 • kolektor słoneczny z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu; finansowania tylko w formie pożyczki;
 • ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej; finansowania tylko w formie pożyczki;
 • koszt przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia.Dofinansowanie obejmuje także demontaż starych urządzeń i montaż nowych.

Po drugie – ile wynosi dofinansowanie na termomodernizację?

Jakie są formy dofinansowania na termomodernizację domu? Obecnie możliwe są trzy różne formy dofinansowania termomodernizacji budynku:

 • bezzwrotna dotacja – maksymalnie 53 tys. zł,
 • niskooprocentowana pożyczka – zmienne roczne oprocentowanie wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie,
 • ulga podatkowa (tzw. ulga termomodernizacyjna) – można odpisać maksymalnie 53 tys. zł przez trzy lata.

Ogólny budżet programu wynosi 103 miliardy zł, z czego 63,3 miliardów zostanie przekazanych na dotacje, a 39,7 miliardów zł na pożyczki.

Jak wysokie dofinansowanie na termomodernizacje budynku można otrzymać? Jak wysokie może być dofinansowanie do cieplenia domu? Przede wszystkim zależy ono od kwoty średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę. Koszt ocieplenia domu potrafi być niezwykle wysoki, co stanowiło barierę dla mniej zamożnych rodzin. Im mniejszy miesięczny dochód, tym o większe dopłaty można się starać.

Tabela nr 1 dotyczy dofinansowania do termomodernizacja w ramach programu “Czyste Powietrze” dla osób, które nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej oraz dla osób, które wnioskują o dofinansowanie do termomodernizacji dla budynków nowo budowanych.

Tabela nr 2 dotyczy dofinansowania do termomodernizacja w ramach programu “Czyste Powietrze” dla osób, które mogą skorzystać z ulgi podatkowej.

Przeczytaj na naszym blogu jak dokładnie wygląda kwestia ulgi termomodernizacyjnej

Po trzecie – jakie wymagania musisz spełnić, aby wziąć udział w programie “Czyste Powietrze”?

Aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizacje domu należy spełnić wcześniej wspomniane wymagania – ja te dotyczące rodzaju budynku czy wysokości średnich miesięcznych dochodów na jednego członka rodziny. Jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie na wymianę okien, drzwi zewnętrznych i bramy garażowej, musisz także pamiętać, że również te elementy powinny spełniać odpowiednie wymagania.

Po czwarte – wnioski, audyt energetyczny i projekty, czyli co, gdzie i kiedy musisz złożyć, aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizację?

Jakie dokumenty są wymagane przy programie “Czyste Powietrze”? Oprócz wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku, program “Czyste Powietrze” wymaga od beneficjentów złożenia także innych dokumentów – przede wszystkim audytu energetycznego i dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa musi być wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Audyt energetyczny powinien być sporządzony zgodnie z „rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ( Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn.zm.)”. Konieczne mogą okazać się także ekspertyzy ornitologiczna i chiropterologiczna.
Jakie dofinansowanie na audyt energetyczny, branżową dokumentację projektową i ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne możesz otrzymać? Na audyt energetyczny i dokumentacje projektowa można otrzymać po 1000 zł dofinansowania, natomiast na ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne 500 zł.
Gdzie i kiedy można składać wnioski o dofinansowanie do termomodernizacji w ramach programu
Czyste Powietrze? Wnioski u dofinansowanie na termomodernizację w programie “Czyste Powietrze” można składać w trybie ciągłym do końca 2027 roku w lokalnych Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływania. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.nfosigw.gov.pl.
Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem dofinansowania na wymianę okien, drzwi i bramy garażowej i nie jesteś pewien, jakie modele wybrać, aby spełniały one wymagania programu “Czyste Powietrze” – skontaktuj się z naszymi doradcami klienta.