Najważniejsze korzyści płynące z budowy domu pasywnego

Najważniejsze korzyści płynące z budowy domu pasywnego

Odpowiedź na to pytanie jest dobrym podsumowaniem informacji zebranych w tym cyklu artykułów.  Niemniej może ona być zróżnicowana. Hierarchia wartości dla każdego człowieka jest inna. Wszystko zależy od tego, do kogo skierujemy to pytanie. Jeżeli jesteśmy świadomym inwestorem istotne powinno być dla nas:

 1. Zdrowy mikroklimat pomieszczeń, bez syndromu chorego budynku, o doskonałej jakości powietrza. System wentylacji z odzyskiem ciepła zapewnia w sposób ciągły, przez wszystkie pory roku dostawę świeżego powietrza. Dzieje się to przy niewielkich nakładach na energię elektryczną, niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania. (Na stronie niemieckiego instytutu budownictwa pasywnego w Darmstadt można porównać certyfikowane urządzenia wentylacyjne z odzyskiem ciepła dostępne na całym świecie np. pod względem sprawności, poziomu głośności.
 2. Budynek pasywny, to szczelność powietrzna i brak problemów z fizyką budowli. Tym samym budynki te nie wymagają modernizacji pośrednich, a wszystkie użyte materiały są chronione przed niszczeniem i utratą ich parametrów. Szczelność powietrzna, to także komfort akustyczny i odseparowanie od dźwięków z otoczenia. Gruba warstwa ocieplenia na budynku, potrójne lub poczwórne szklenie oraz staranne materiały gwarantujące szczelność powietrzną skutecznie tłumią także hałasy z zewnątrz.
 3. Proste i genialne rozwiązanie na lata. Rozsądnie zaprojektowany w programie PHPP dom pasywny nie wymaga żadnej automatyki i sterowania.
 4. Wyjątkowy balans cieplny, czyli komfort temperaturowy ze względu na grubą warstwę izolacji i eliminacji mostków cieplnych. W budynkach w standardzie pasywnym panuje jednolita temperatura na powierzchni wszystkich ścian i sufitów. To zagwarantuje stabilne i spójne temperatury w całym domu przez wszystkie pory roku.
 5. Przystępny cenowo dom tylko o kilka % droższy od tzw. „tradycyjnego” z jednocześnie diametralnie niższymi kosztami utrzymania i energii. Realny czas zwrotu dodatkowych nakładów inwestycyjnych, to średnio 10 lat, sprawia, że dom pasywny to najbardziej uzasadniona ekonomicznie inwestycja. Należy patrzyć na te obiekty również w kontekście wzrostu ich wartości.
 6. Wartość rynkowa domów pasywnych będzie wzrastała. Szacujemy, że cena ewentualnej odsprzedaży będzie wyraźnie wyższa w porównaniu do „tradycyjnego” domu po zmianie przepisów budowlanych w 2021 roku.
 7. Dom pasywny to budynek odporny nie tylko na zmiany cen energii z uwagi na ekstremalnie niskie potrzeby na ogrzewanie i chłodzenie, ale również nagłe zmiany klimatu. Długo utrzymujące się mrozy lub upały, przerwy w dostawie prądu nie stanowią żadnych problemów. W dobrze zaizolowanym budynku, szczelnym powietrznie, przy odpowiednio dobranych i zastosowanych materiałach pozostajemy bardzo długo niezależni od zewnętrznych, niekorzystnych czynników atmosferycznych.
 8. Poczucie spełnienia i dobrze zainwestowanych środków. Świadomość, że budynek został wykonany z najwyższą starannością, a założenia projektowe zostały zrealizowane zgodnie z obecnym stanem wiedzy, powinna ucieszyć każdego inwestora, bez względu na kubaturę i przeznaczenie jego obiektu.

A jakie korzyści niesie budowanie domów pasywnych deweloperom i samorządom?

 1. Mniej roszczeń gwarancyjnych. Poziom kontroli dokumentacji i budowy takiego budynku jest bardziej rygorystyczny niż konwencjonalny proces. Nie są to jednak kosmiczne technologie, a wyłącznie obecny stan wiedzy.
 2. Wyższa cena sprzedaży ze względu na niższe koszty operacyjne i postrzeganie wyższej jakości na rynku budowlanym. (Popyt w zakupie lokali na wynajem sprzyja). Dostrzec należy pewny wzrost wartości takich nieruchomości z uwagi na zalety budownictwa pasywnego: komfort, koszty eksploatacji, aspekty zdrowotne, trwałość i nadchodzące zmiany w prawie budowlanym od 2021 roku.
 3. Zadowolenie użytkowników, co gwarantuje sukces w kolejnych inwestycjach w obiekty o takim standardzie.
 4. Standard pasywny jest strategią Unii Europejskiej na walkę z niską emisją. Jest lekarstwem na smog! Będą to rozwiązania chętniej promowane i dotowane.
 5. Efekt skali. Im większy budynek, tym łatwiej osiągnąć standard pasywny. Koszty proporcjonalnie maleją, a wymogi techniczne są łatwiejsze do spełnienia. Budownictwo pasywne idealnie nadaje się do inwestowania w nieruchomości o dużej kubaturze.

Autor: Arch. Kamil Wiśniewski, GreenCherry Architecture
Czlonek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego
Certyfikator Budynków Pasywnych
Europejski Certyfikowany Planista Budownictwa Pasywnego
Dyrektor Akademii Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej przy PIBPiEO we Wrocławiu
(szkolenia z Europejskim Certyfikatem i wpisem na Europejską Listę Specjalistów, doradztwo);