KRISPOL MARKĄ DOMU BEZPIECZNEGO

KRISPOL MARKĄ DOMU BEZPIECZNEGO

Mamy przyjemność poinformować, że aktywnie wspieramy inicjatywę Dom Bezpieczny, której celem jest uprzystępnianie i rozpowszechnianie wiedzy na temat metod zabezpieczenia domu przed włamaniami, pożarami lub innymi potencjalnie niebezpiecznymi zdarzeniami domowymi. Nadrzędnym celem programu Dom Bezpieczny jest budowanie świadomości społeczeństwa poprzez edukowanie. Jako marka oferująca gwarancję spokoju, czujemy się odpowiedzialni za nasze produkty i dlatego dbamy by spełniały one najsurowsze rygory bezpieczeństwa. Podczas gali Forum100 przedstawiciele organizacji Dom Bezpieczny podziękowali wszystkim koalicjantom programu i zapowiedzieli dalsze, wspólne działania na rzecz upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie.