Jak zbudować dom pasywny?

Jak zbudować dom pasywny?

immobilier performance énergétique

Budowa domu pasywnego to proces, który wymaga dużej interdyscyplinarnej wiedzy, konsekwencji i rzetelności od wszystkich uczestników procesu budowlanego. Tego uczymy na naszych interdyscyplinarnych, intensywnych szkoleniach na Europejskich Certyfikowanych Mistrzów, Wykonawców Budownictwa Pasywnego. Podstawę zawszę stanowi odpowiednio wykonany i zoptymalizowany projekt budynku pasywnego. Doświadczony projektant na etapie planowania jest w stanie tak zoptymalizować projekt, aby potencjalne błędy na etapie wykonawczym zostały zminimalizowane. Planowanie detali wykonawczych przez projektanta jest podstawą do rzetelności w procesie realizacji na placu budowy. Niejednokrotnie nawet doświadczone ekipy wykonawcze uczą się na budowach obiektów w standardzie pasywnym właściwych rozwiązań, z którymi wcześniej nie miały doświadczenia, chociaż jest to powszechny stan wiedzy. Najczęściej nie są to jednak trudne prace, a rozwiązania detali wg wytycznych projektanta dla większości wykonawców są logiczne. Pomocne zawsze są konsultacje z projektantem. Wiedza firm wykonawczych na temat budownictwa pasywnego jest elementem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu. Świadomi inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę, iż przy realizacji obiektu w standardzie pasywnym należy współpracować z firmami, które posiadają popartą certyfikatem wiedzę. Gwarantuje to oszczędność finansową oraz czasu.

Autor: Arch. Kamil Wiśniewski, GreenCherry Architecture
Czlonek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego
Certyfikator Budynków Pasywnych
Europejski Certyfikowany Planista Budownictwa Pasywnego
Dyrektor Akademii Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej przy PIBPiEO we Wrocławiu
(szkolenia z Europejskim Certyfikatem i wpisem na Europejską Listę Specjalistów, doradztwo);