Jak zaprojektować dom pasywny?

Jak zaprojektować dom pasywny?

Budownictwo pasywne jest wyzwaniem, ponieważ wymaga od projektantów ogromnej wiedzy wykraczającej poza standardowe umiejętności zawodowe, np. na temat fizyki budowli.

Każdy może zaprojektować i zrealizować „tradycyjny” budynek w standardzie zero energetycznym poprzez umieszczenie np. wystarczającej ilości ogniw fotowoltaicznych na dachu. Nie zmieni to jednak w żaden sposób komfortu temperaturowego, jakości powietrza, kosztów eksploatacji. Wciąż będzie to obiekt borykający się z problemami np. związanymi ze wspomnianą już wyżej fizyką budowli, szkodami budowlanymi, wysokimi nakładami na eksploatacje.

Każdy projektant ma do pomocy doskonałe narzędzie wspomagające projektowanie budynków pasywnych – program PHPP, którym należy się posługiwać podczas wszystkich etapów powstawania danego projektu. Narzędzie to jest gwarantem, że przy prawidłowo wykonanej procedurze obliczeniowej, o danym budynku można mówić w kategorii “budynek zaprojektowany w standardzie pasywnym”.

Jeżeli architekt nie używa podczas projektowania pakietu PHPP, nie będzie znał rzeczywistych wartości charakteryzujących jego budynek i jak pokuje doświadczenie, takie obiekty najczęściej nie spełniają wymogów standardu pasywnego, gdy takie obliczenia zostaną w końcu wykonane.

Uwzględnienie wszystkich detali i ich wzajemna korelacja z pozostałymi komponentami to zbyt złożony proces, aby realizować go bez odpowiednich narzędzi. Zaleca się wykorzystywanie programu PHPP jako narzędzie do równoległego projektowania podczas całego procesu. Na etapie koncepcji wprowadzana jest do PHPP jedynie ograniczona ilość informacji, proporcjonalna do poziomu zaawansowania projektu. Kolejne etapy zwiększają dokładność oraz ilość dostarczanych do programu informacji. W trakcie tych działań można przeprowadzać symulacje, które pozwalają sprawdzić zasadność i potwierdzić aspekt ekonomiczny przyjętych rozwiązań. To pozwala uzyskać ogólny obraz, w którym kierunku zmierza ostateczna forma projektu i jakie ma to przełożenie na standard. Badanie różnych możliwości ma prowadzić do optymalnego rozwiązania architektonicznego, jak i dla efektywności budynku. Projektant może wywnioskować z PHPP, które aspekty projektu mają największy wpływ na wydajność i w związku z tym dokonywać inteligentnych i świadomych wyborów. Sugestie i alternatywne propozycje wysuwane podczas budowy mogą mieć efekt odmienny od zamierzonego. Program PHPP umożliwia weryfikację większości podejmowanych zmian w etapie wykonawczym na placu budowy.

Autor: Arch. Kamil Wiśniewski, GreenCherry Architecture
Czlonek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego
Certyfikator Budynków Pasywnych
Europejski Certyfikowany Planista Budownictwa Pasywnego
Dyrektor Akademii Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej przy PIBPiEO we Wrocławiu
(szkolenia z Europejskim Certyfikatem i wpisem na Europejską Listę Specjalistów, doradztwo);