Ile kosztuje dom pasywny?

Ile kosztuje dom pasywny?

W obecnych czasach domy pasywne oszczędzają pieniądze od pierwszego dnia funkcjonowania, w sposób stały i pewny. Trzeba mieć na uwadze brak szybkich i spektakularnych zysków, a proces zwrotu dodatkowych nakładów inwestycyjnych na ten standard należy rozpatrywać w dłuższej perspektywie. Zyski są jednak pewne, zwłaszcza w świetle rosnących kosztów energii, braku konieczności modernizacji pośrednich podczas eksploatacji. Każdego roku budynki w standardzie pasywnym stają się coraz bardziej przystępne cenowo np. z uwagi na powszechny dostęp do wszystkich komponentów, dedykowanych dla tego standardu oraz zwiększającą się konkurencyjnością pomiędzy ich producentami. Budynek pasywny jest droższy w stosunku do tzw. tradycyjnego obiektu. Wynika to z jego zalet. Stosujemy sprawdzone, bardzo wysokiej jakości materiały oraz urządzenia, ponadprzeciętne grubości izolacji poszczególnych przegród zewnętrznych. Ma to swoje przełożenie na wyższe koszty inwestycyjne na poziomie od średnio 7 do 15%. Wartość ta dla każdego z budynków będzie inna i zależna m.in. od kubatury budynku, jego przeznaczenia oraz klimatu, w którym powstanie.

Dolny próg dotyczy obiektów o dużej kubaturze, w których dodatkowe koszty inwestycyjne rozkładają się na dużą powierzchnię. Górny natomiast przynależy zazwyczaj do obiektów o niewielkiej kubaturze lub położonych niekorzystnie na działce i trudnej lokalizacji geoklimatycznej.

Warto nadmienić, że pierwsze domy pasywne w latach 90. w Niemczech bywały o 30% droższe. Jest to zawsze zjawisko towarzyszące rozwojowi i nowym technologiom. Pierwsze realizowane w Polsce obiekty w standardzie pasywnym po 2000 roku również wymagały większych nakładów inwestycyjnych na poziomie 25%. Brak alternatyw w wyborze materiałów, jak również wiedzy niezbędnej, np. do optymalizacji projektu w standardzie pasywnym, przekładało się na powyższe wartości. W tej chwili dzięki szeroko rozwiniętym usługom szkoleniowym dla architektów oraz wykonawców, dużej konkurencyjności na rynku producentów sytuacja jest absolutnie odmienna i z każdym rokiem uzyskujemy korzystniejsze dla inwestora wartości.

Autor: Arch. Kamil Wiśniewski

GreenCherry Architecture
Czlonek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego
Certyfikator Budynków Pasywnych
Europejski Certyfikowany Planista Budownictwa Pasywnego
Dyrektor Akademii Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej przy PIBPiEO we Wrocławiu
(szkolenia z Europejskim Certyfikatem i wpisem na Europejską Listę Specjalistów, doradztwo);