# Ekspert radzi

26.01.22

Fakty i mity o zakupie stolarki okiennej w nowej rzeczywistości

Cały proces wyboru i zakupu stolarki może odbyć się online.

Mit. Wybrane elementy procesu zakupu stolarki okiennej, jak np. pomiary na budowie, muszą zostać sfinalizowane na podstawie realnych danych. Natomiast część działań – takich jak definiowanie potrzeb inwestora, dobór technologii i decyzje dotyczące estetyki – oczywiście można sfinalizować w trybie online w kilku prostych krokach.

Klient wyszukuje najbliższy salon na stronie www.krispol.pl/salony, następnie wybiera dogodną formę kontaktu – drogą mailową, telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji (aplikacja Messener lub Whats App). Po zbadaniu potrzeb, a często również wideo konsultacji inwestor otrzymuje mailowo indywidualną wycenę wybranych elementów lub całego kompletu stolarki.

W następnym kroku, po krótkim wywiadzie dotyczącym stanu zdrowia inwestora i braku przeciwwskazań, umówiony zostaje bezpieczny pomiar na budowie. Ostatnim etapem jest finalizacja oferty i potwierdzenie warunków przez budującego mailowo lub podczas spotkania w odpowiednio przygotowanym i zabezpieczonym salonie KRISHOME.

Wizyta w salonie jest możliwa.

Fakt. Środki prewencyjne, przeszkolenie doradców techniczno-handlowych, a także zdrowy rozsądek kupujących – pozwalają na bezpieczną wizytę w salonie KRISHOME.

Zanim inwestor umówi się na wizytę, doradca zapyta (podobnie jak przy umawianiu pomiarów na budowie czy montażu) o stan zdrowia, jeśli nie będzie żadnych przeciwskazań, umówiony zostanie dogodny termin wizyty. W trakcie spotkania salon będzie zamknięty dla innych kupujących, przed wizytą wykonywana będzie staranna dezynfekcja, a pracownicy zastosują środki ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki jednorazowe, nie przywitają inwestora poprzez podanie ręki, dodatkowo będą zobowiązani do zachowywania dystansu.

Jeżeli inwestor zdecyduje się na finalizację umowy w salonie, rekomendowane są transakcje bezgotówkowe.

Umowę możesz podpisać przez Internet

Sieć salonów KRISHOME udostępnia klientowi możliwość zdalnego potwierdzenia umowy, bez konieczności wychodzenia z domu.

Pozostałe fakty i mity. Przykładowa lista

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych Strony Internetowej?
  Administratorem danych osobowych Strony Internetowej (dalej: Administrator): KRISPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Małych, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000159144, NIP 7891541390, REGON: 639784194.

  KRISPOL Sp. z o.o. jest także Administratorem danych osobowych wprowadzanych do formularzy kontaktowych, wskazanych szczegółowo w pkt. 2 poniżej, zamieszczonych na podstronach serwisu www.krispol.pl oraz www.krishome.pl, prowadzonych dla autoryzowanych salonów sprzedaży należących do lokalnych przedstawicieli KRISPOL Sp. z o.o.
 2. Jakie dane oraz w jakim celu wykorzystuje Strona Internetowa?
  1. Formularze kontaktowe dostępne na stronie www.krispol.pl
   W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularze kontaktowe opisane szczegółowo poniżej. Strony Internetowe wykorzystują jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanych niżej formularzy kontaktowych.
   1. formularz kontaktowy – podstawowy
    W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularze kontaktowe opisane szczegółowo poniżej. Strony Internetowe wykorzystują jedynie Państwa dane osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanych niżej formularzy kontaktowych.
   2. formularz kontaktowy „zamów katalog”
    Za pośrednictwem Strony Internetowej można zamówić drukowany katalog produktów KRISPOL Sp. z o.o. W celu zamówienia katalogu konieczne jest podanie danych umożliwiających jego wysyłkę: imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego, na który ma zostać wysłany katalog. Można także podać adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego, podanie tych danych nie jest konieczne, aby otrzymać katalog.

    Opcjonalnie można także poprosić o kontakt ze strony lokalnego przedstawiciela KRISPOL Sp. z o.o. Wówczas Państwa dane kontaktowe zostaną udostępnione autoryzowanemu salonowi sprzedaży KRISPOL Sp. z o.o., właściwemu ze względu na Państwa lokalizację (udostępnione dobrowolnie dane adresowe).
  2. Formularze kontaktowe dostępne z poziomu podstron Strony Internetowej krishome.pl oraz krispol.pl
   Poniżej przedstawiono formularze kontaktowe dostępne jedynie z poziomu podstron Strony Internetowej, prowadzonych przez poszczególnych autoryzowanych salonów sprzedaży – lokalnych przedstawicieli KRISPOL Sp. z o.o. Każda z podstron jest prowadzona przez konkretnego lokalnego przedstawiciela, którego dane, w tym dane kontaktowe są przedstawione na danej podstronie. Administratorem danych osobowych wprowadzonych do formularzy kontaktowych dostępnych na podstronach jest KRISPOL sp. z o.o.

   Dane osobowe wprowadzone do formularza zamieszczonego na podstronie lokalnego przedstawiciela KRISPOL Sp. z o.o. są udostępniane przez Administratora temu przedstawicielowi.
 3. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe? Cele i okresy przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe zbieramy w celu umożliwienia Państwu skontaktowania się z Administratorem lub z lokalnym przedstawicielem KRISPOL Sp. z o.o., komunikacji związanej ze świadczenie usług oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (wysyłka zamówionych katalogów).
  Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne do jego osiągnięcia.

  Zgodna na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych konsekwencji, w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody.

  Dane osobowe udostępnione poprzez formularze kontaktowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy, a w przypadku zgody na przesłanie katalogu przez okres niezbędny do jego wysłania. W celach marketingowych przetwarzamy dane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

  Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1f RODO).

Wizyta w salonie jest możliwa.

Zdrowy rozsądek kupujących – pozwala na bezpieczną wizytę w salonie KRISHOME.

 • Izolowane profile – przekładka bimetaliczna w profilach
 • Izolowany próg – przekładki termiczne, poliamidowe w progu
 • Dodatkowa uszczelka EPDM
 • Guma dylatacyjna o grubości 4 mm
 • Panel obustronnie nakładkowy – jednolita płaszczyzna
 • Okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej o grubości 3 mm

Cały proces wyboru i zakupu stolarki online.

Mit. Wybrane elementy procesu zakupu stolarki okiennej, jak np. pomiary na budowie, muszą zostać sfinalizowane na podstawie realnych danych. Natomiast część działań – takich jak definiowanie potrzeb inwestora, dobór technologii i decyzje dotyczące estetyki – oczywiście można sfinalizować w trybie online w kilku prostych krokach.

W następnym kroku, po krótkim wywiadzie dotyczącym stanu zdrowia inwestora i braku przeciwwskazań, umówiony zostaje bezpieczny pomiar na budowie. Ostatnim etapem jest finalizacja oferty i potwierdzenie warunków przez budującego mailowo lub podczas spotkania w odpowiednio przygotowanym i zabezpieczonym salonie KRISHOME.

Wizyta w salonie jest możliwa.

Fakt. Środki prewencyjne, przeszkolenie doradców techniczno-handlowych, a także zdrowy rozsądek kupujących – pozwalają na bezpieczną wizytę w salonie KRISHOME.

Zanim inwestor umówi się na wizytę, doradca zapyta (podobnie jak przy umawianiu pomiarów na budowie czy montażu) o stan zdrowia, jeśli nie będzie żadnych przeciwskazań, umówiony zostanie dogodny termin wizyty. W trakcie spotkania salon będzie zamknięty dla innych kupujących, przed wizytą wykonywana będzie staranna dezynfekcja, a pracownicy zastosują środki ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki jednorazowe, nie przywitają inwestora poprzez podanie ręki, dodatkowo będą zobowiązani do zachowywania dystansu.

Jeżeli inwestor zdecyduje się na finalizację umowy w salonie, rekomendowane są transakcje bezgotówkowe.


Zapisz się na nasz newsletter

To najprostszy sposób by być na bieżąco z promocjami.