Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek 1. Pravidla ochrany osobních údajů
1. Společnost Krispol Sp. z o.o. jako správce osobních údajů (dále jen správce) klade velký důraz na ochranu soukromí a důvěrnost osobních údajů, které uživatelé internetu (dále jen uživatelé) zadávají do elektronických formulářů na internetových stránkách krispol.pl.
2. Správce s náležitou pečlivostí vybírá a používá odpovídající technické a organizační prostředky, které zajišťují ochranu zpracovávaných osobních údajů. Plný přístup k databázi mají pouze oprávnění zaměstnanci správce.

Článek 2. Základ pro zpracování osobních údajů
1. Základem pro zpracování osobních údajů je souhlas uživatelů a také zákonné oprávnění zpracovávat informace, které jsou nezbytné pro informační účely a realizaci služeb, které poskytuje správce.
2. Uvedení osobních údajů je dobrovolné.

Článek 3. Shromažďování osobních údajů
1. Osobní údaje, které poskytují uživatelé prostřednictvím elektronických formulářů, jsou zpracovávány způsobem, který je v souladu s předpisy, které upravují zpracovávání osobních údajů, zejména s předpisy zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů.
2. Pokud má uživatel zájem dostávat obchodní informace nebo získat odpověď na dotaz zadaný prostřednictvím elektronického formuláře, který se nachází na webových stránkách krispol.pl v záložce „Kontakt“, musí uvést následující údaje: jméno, příjmení nebo název, adresu elektronické pošty (e-mail), kraj a město, ve kterém má bydliště. Volitelně může uvést číslo svého telefonu. 3. Pokud má uživatel zájem odebírat newsletter, je povinen uvést správnou e-mailovou adresu.

Článek 4. Rozsah zpracování osobních údajů
1. Uživatelem uvedené údaje jsou využívány k zaslání informací o správci a jeho výrobcích a slouží také ke statistickým účelům.
2. Kontaktní údaje uživatele jsou využívány k informačním účelům, zejména formou newsletteru. Uživatel může kdykoliv zrušit odběr newsletteru.
3. Pokud se uživatel zúčastní soutěže, jejímž organizátorem je správce, budou jeho kontaktní údaje využity k řádné realizaci soutěže, např. k vyhlášení vítěze.
4. Správce využívá IP adresy shromážděné během návštěvy webu k technickým účelům, které souvisejí se správou serverů. IP adresy navíc slouží ke shromažďování obecných, demografických informací (např. o regionu, z něhož uživatel pochází).

Článek 5. Ukončení zpracování osobních údajů
1. Uživatel může kdykoliv zrušit odebírání výše uvedených informací.
2. Každý uživatel, jehož osobní údaje zpracovává správce, má právo nahlížet do svých osobních údajů, doplňovat je, aktualizovat, opravovat, dočasně nebo zcela zastavit jejich zpracovávání nebo požádat o jejich odstranění.
3. Práva uvedená v odst. 2 výše lze uplatnit prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu biuro@krispol.pl současně s uvedením jména, příjmení a e-mailové adresy uživatele.

Článek 6. Zpřístupnění osobních údajů
Údaje uživatelů mohou být zpřístupněny subjektům, které jsou oprávněny je získat na základě platných právních předpisů, včetně příslušných orgánu soudní moci. Osobní údaje uživatelů mohou být v případech, které nejsou uvedeny správcem nebo soudními předpisy, poskytnuty třetím subjektům výlučně se souhlasem uživatele.